Skip to main content

Jan Vahrenhold

Vestfalijos Vilhelmo universitete, Vokietija

Jan Vahrenhold nuo 2012 m. dirba efektyvių algoritmų ir algoritmų inžinerijos profesoriumi Vestfalijos Vilhelmo universitete Miunsteryje (Vokietija). Jo moksliniai tyrimai skirti geometrinių uždavinių algoritmams ir duomenų struktūroms, algoritmų inžinerijai, daugiausia dėmesio skiriant išteklių efektyvumui ir informatikos mokymui. Jis yra vienas iš žurnalo „Computer Science Education“ vyriausiųjų redaktorių, „ACM Inroads“ ir „Journal of Computational Geometry“ asocijuotasis redaktorius. Jis pirmininkavo kelioms informatikos ir informatikos mokymo konferencijoms, kurių naujausia – „ACM International Computing Education Research Conference“ (ICER 2021/2022). Jis taip pat yra būsimo „Tarptautinio kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrimo“ (ICILS 2023) nacionalinio konsorciumo narys ir Vokietijos informatikos draugijos „Kompiuterių mokslo ir švietimo“ sekcijos vicepirmininkas.