Skip to main content

"TrainDL" - mokytojų mokymas, skirtas duomenų raštingumui ir informatikos kompetencijoms ugdyti

"TrainDL" - tai Europos Sąjungos bendrai finansuojamas eksperimentinės politikos projektas, kuriuo siekiama sumažinti skaitmeninių įgūdžių atotrūkį demokratizuojant ateities įgūdžius per švietimo sistemas ir tarp jų.

Įgyvendinant šį projektą į mokyklas ir mokytojų mokymus bus įtraukti nauji pedagoginiai duomenų raštingumo ir dirbtinio intelekto ugdymo metodai, kad informatikos, visų STEAM dalykų ir pradinio ugdymo mokytojai galėtų šias temas nagrinėti prieinamai, tiksliai ir konkrečiam dalykui pritaikytu būdu.