Skip to main content

Nacionalinė švietimo agentūra

Lietuvos nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) yra Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministerijos įsteigta viešoji švietimo pagalbos įstaiga. NŠA misija – dalyvauti įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, užtikrinti ugdymo kokybę, teikiant informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo ir savišvietos aplinkos kūrimo pagalbą, vykdyti švietimo stebėseną ir tyrimus, kurti ugdymo turinį ir koordinuoti jo įgyvendinimą.